Nová přetlaková gondola

Výběr hořáků na propan znamenal pro výrobce vývoj nové gondoly. Zatím co relativně malé nádrže na kerosen mohly být umístěny na kýlu gondoly, tak velké a těžké láhve s propanem si vyžádaly výrobu titanové konstrukce pro 28 lahví umístěných na obou stranách gondoly ve dvou řadách po sedmi.

Gondola Breitling Orbiteru 3

Kýl, jehož úkolem bylo stabilizovat klesání v případě přistání do vody nebo změkčit tvrdé přistání, nyní postrádal kerosenové nádrže a byl lehčí a menší.

Trup gondoly byl vyroben z kevlarových a karbonových vláken, stejně jako u předcházejících verzí.

Bylo provedeno několik úprav uvnitř. Prostor navržený pro tříčlenou posádku Breitling Orbiter 2 si udržel stejné vlastnosti až na to, že tentokrát byl pouze pro dva piloty. Relativní zvětšení prostoru bylo vítáno, protože plánovaný let se mohl protáhnout až na 21 dnů.

Vybavení zůstalo skromné: 12V vaříč v kuchyňce, záchod na zádi a lůžko pro odpočinek pilotů.

Přetlaková gondola

Zkušenost ukázala, že k úspěšnému letu balónem kolem světa je zapotřebí přetlakové gondoly.

Teploty ISA

Meteorologické podmínky při podobných projektech vyžadují lety ve velkých výškách, aby bylo možno využít jet streamů proudících ve výšce 7 000 až 12 000 metrů, a je-li to nutné, musí balón při přeletu možných bouřkových oblastí nastoupat až do 13 000 metrů. Řídnutí vzduchu v těchto výškách, extrémní chlad (-56°C) a atmosférické vlivy na organismus - to vše jsou faktory, které značně snižují šanci na úspěch letu kolem světa bez přetlakové gondoly.

Vyrovnáváním tlaku lze v gondole udržovat atmosférický tlak na přijatelné hodnotě, a to dokonce i ve velkých výškách. Přetlaková kabina, jaká byla použita u Breitling Orbiteru 3, tak může poskytnout srovnatelné pohodlí jako při cestování dopravním letadlem.

Přetlaková gondola

Systém na udržování atmosférického tlaku použitý u Breitling Orbiteru 3 pracuje na stejném principu, jako systémy užívané při vesmírných letech. Jakmile je gondola hermeticky uzavřena, začne se vzduch čistit v zařízení, které pomocí lithiových filtrů zachycuje oxid uhličitý vyprodukovaný piloty. Dva filtry s aktivním uhlím navíc zachycují pachy. Obsah kyslíku je neustále sledován počítačem, vzduch je pravidelně doplňován novým kyslíkem. Pokud koncentrace CO2 stoupne nad stanovenou hodnotu, ozve se varovný zvukový signál a posádka může k nastavení užít ručního ovládání.

Diferenciální tlak 7,5 PSI

Teplota uvnitř gondoly je udržována minimálně na hodnotě 15°C pomocí tepelného výměníku obsahujícího silikonovou kapalinu. Ta je ohřívána hořáky, popřípadě dvěma nezávislými plameny, jsou-li hořáky právě mimo provoz.

V případě úniku vzduchu nebo při otevření okna má posádka k dispozici zásobu dusíku (N2), kterým lze v gondole atmosférický tlak obnovit. Je-li to nutné, lze takovéto opětovné natlakování provést až čtyřikrát.

Diferenciální tlak (rozdíl mezi okolním tlakem a tlakem v gondole) je udržován na hodnotě 51,7 kPa (7,5 PSI). To znamená, že tlak uvnitř gondoly se při stoupání sice snižuje, neklesá však tak rychle, jako tlak v okolí.

Na grafu si lze povšimnout, že např. ve výšce 10 000 m odpovídá tlak v gondole atmosférickému tlaku přepočítanému na výšku 2 200 m.

zpět na: Breitling Orbiter 3Lety balónem v ČR

AVIATIK SERVIS pod značkou BALON.CZ nabízí let balonem kdekoli v ČR. Profesionální piloti a posádky jsou zárukou bezpečných vyhlídkových letů. Vysoká kvalita pro let balonem Brno, let balonem Olomouc a další lokality je garantována dodržováním definice vyhlídkového letu.

Rekordní přelet ČR balónem